Konferencja

Komitet Naukowy

prof. Jan Blecharz - Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. Mariola Bidzan

prof. Jacek Gracz

prof. Monika Guszkowska

prof. Marcin Krawczyński

prof. Mariusz Lipowski

prof. Aleksandra Łuszczyńska

prof. Franciszek Makurat

prof. Aleksandra Tokarz

prof. Maciej Tomczak

prof. Artur Ziółkowski

dr Dagmara Budnik-Przybylska

dr Marek Graczyk

dr Jacek Przybylski