baner promujący wydarzenie VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Praktyczna psychologia sportu. wyzwania współczesnej psychologii sportu. 13-14.05.2021 Gdańsk

Terminy:

20 marca 2021 – termin przesyłania zgłoszeń udziału czynnego (w formie referatu lub plakatu)

Informacja o decyzji przyjęcia abstraktu zostanie przekazana Państwu do 15.04.2021.

15 kwietnia 2021 – termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa biernego

Koszt konferencji:

  • Wpłata w I terminie (do 30 marca) – 250 zł
  • Wpłata studenci w I terminie (do 30 marca) – 150 zł
  • Wpłata w II terminie wzrasta o 50 zł

Ostateczny termin wnoszenia opłaty konferencyjnej mija 30 kwietnia 2021.       

Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać na konto Uniwersytetu Gdańskiego:

Bank PEKAO S.A.IV O/Gdańsk; ul. Kołobrzeska 43
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
W tytule wpłaty prosimy podać: Imię i nazwisko uczestnika oraz numer K70C-20