baner promujący wydarzenie VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Praktyczna psychologia sportu. wyzwania współczesnej psychologii sportu. 14-15.05.2020 Gdańsk

Terminy i opłaty

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.02.2020. Informacja o decyzji dotyczącej przyjęcia abstraktu zostanie przekazana Państwu do 15.03.2020.

Termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa biernego to 05 kwietnia 2020.

Koszt konferencji:
· Wpłata w I terminie do 30 marca – 400 zł
· Wpłata studenci w I terminie do 30 marca – 250 zł
· Wpłata w II terminie wzrasta o 50 zł
· Udział w bankiecie – 50 zł

Ostateczny termin wnoszenia opłaty konferencyjnej mija 30 kwietnia 2020

Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać na konto Uniwersytetu Gdańskiego:

Bank PEKAO S. A. IV O/Gdańsk; ul. Kołobrzeska 43
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

W tytule wpłaty prosimy podać: Imię i nazwisko uczestnika oraz numer K70C-20